Ajankohtaista

« Takaisin

Pysäköinninvalvonta

Kiinteistöjen pelastustiet (Pelastuslaki 11 §):

 
"Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä."
 
Yllä mainitusta syystä Kiinteistö Oy Itätuuli on tehnyt sopimuksen pysäköinninvalvonnasta
P Valvonta-avustaja Oy - Parkkipartion kanssa.
 
Pysäköinnin valvonta kohdistetaan vain kiinteistöillä erikseen osoitettujen pysäköintialueiden ja –paikkojen ulkopuolella tapahtuvaan väärinpysäköintiin (nurmi- ja piha-alueet, pihakäytävät ja kulkutiet).