Asukasdemokratia

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. Tavoitteena on edistää vuokranantajan ja vuokralaisen välistä tiedonvälitystä ja yhteistyötä sekä lisätä keskinäistä vastuuntuntoa kiinteistöä koskevissa asioissa. Yhteishallintolaki nojaa vapaaehtoisuuteen joten ketään asukasta ei voida pakottaa toimimaan asukasdemokratian parissa.

Asukasdemokratian prosessikaavio

Itätuulen asukasdemokratimalli